| späť |

Preklady, tlmočenie, školenia, poradenstvo, sprievodcovstvo, súdne overené preklady

SLOVENČINA / ANGLIČTINA / NEMČINA

Odborné zameranie: ekonomika, podnikanie, marketing, manažment, politika, právne doklady, spoločenské vedy, technika a iné oblasti podľa dohody s klientom.

Expertíza, rýchlosť, spoľahlivosť

foto
click there !Fotoalbumclick there !


Ing. Štefan Vrátny, BSc, MA

930 40 Štvrtok na Ostrove č. 200, Slovenská republikaclick there !

Tel/Fax: ++421 31 569 3906
Mobil: 0905 209 004
E-mail: vratny@nextra.sk
click there !
Skype: vratnystefan

... s hlavnou základňou v Bratislave

PROFESIONÁLNY PROFIL:
 • Mojimi súčasnými klientmi sú rôzne spoločnosti a banky na celom Slovensku, prekladateľské agentúry v SR a v zahraničí (Nemecko, Kanada, Česká 
  republika,  ...), veľvyslanectvá i ministerstvá. Ako simultánny tlmočník tlmočím na rôznych konferenciách a tiež sa zúčastňujem na množstve projektov Európskej únie, včítane regionálnej politiky, PHARE, projektov týkajúcich sa menšín a vzdelávania.
 • 1998-99 Thames Valley University London, Anglicko: certifikát trénera manažmentu, poradcu a posudzovateľa
 • 1994-99 British Know How Fund, tréning trénerov manažmentu
 • 1995-98 Rôzne projekty USAID so zameraním na manažérske tréningy a poradenstvo
 • 1992-94 Transfer - švajčiarska manažérska vzdelávacia nadácia: školiteľ
 • 1991-92 McGill University Montreal, Kanada, Fakulta manažmentu
 • 1991 Management Akademie München, Nemecko, tréning trénerov manažmentu (6 mesiacov)
 • 1986- Kurz turistického sprievodcu s následnou prácou pre slovenské cestovné kancelárie
 • 1977-90 Dovozné oddelenie v strojárenských a keramických podnikoch, Košice, Slovensko
 • 1975-76 Výrobné podniky v Londýne, Anglicko
 • 1974-75 Študijná cesta po rôznych štátoch Ázie.
 • 1973-74 International Business Information, Tokyo, Japonsko, nakladateľstvo

Počas mojich univerzitných štúdií som absolvoval stáže v organizáciách v Nemecku, Severnom Írsku, Nórsku a v USA.

 • 1972-73 Columbia University New York, USA, ekonomika (MA - magister ekonomických vied)
 • 1970-71 University of California Los Angeles, USA, politické vedy
 • 1968-70, 1971-72 Queen’s University Belfast, Severné Írsko, ekonomika/politika (BSc - bakalár vied)
 • 1964-68 Ekonomická univerzita Bratislava, Katedra zahraničného obchodu (Ing)


Súdny tlmočník pre jazyk ANGLICKÝ, NEMECKÝ a SLOVENSKÝ.

Preklady aj z RUŠTINY a z ČEŠTINY.

| top |

© Aris Design,
optimalizované pre MSIE 800x600